กปภ.ข.๗ และกปภ.สาขาหนองบัวลำภู ผนึกกำลังหน่วยงานในพื้นที่ เร่งแก้สถานการณ์ภัยแล้ง

         

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗(กปภ.ข.๗) และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู(กปภ.สาขาหนองบัวลำภู) ร่วมกับ จังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ในโครงการเร่งด่วนเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคมที่ผ่านมา กปภ.ข.๗ ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู นำโดย นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมงานวางท่อน้ำดิบและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมทั้งหารือแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา โดยแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในครั้งนี้ กปภ.สาขาหนองบัวลำภูได้ดำเนินการวางท่อน้ำดิบ และติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Plant) เพื่อนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำหนองบัว ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งมีปริมาณน้ำ ๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. สูบส่งเข้าโรงกรองน้ำของ กปภ. สาขาหนองบัวลำภู ซึ่งเมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับความต้องการน้ำประปาของปะชาชนในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภูได้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สำนักบำรุงทางหนองบัวลำภู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู และพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง และการดำเนินการในครั้งนี้นับเป็นอีกช่องทางที่ กปภ. เข้าไปมีส่วนร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่ง กปภ. มีความพร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ