ป... เลย ...

               ไปดู
“สำนักงานประปาต้นแบบ” ภาคอีสานตอนบน 

 


                      หลังจากที่เมื่อปลายปี 2549 การประปาส่วนภูมิภาคได้นำร่องโครงการ 1 เขต 1 สำนักงานประปาต้นแบบ ที่สำนักงานประปาเพชรบุรี สังกัดสำนักงานประปาเขต 3 เป็นแห่งแรก
ระยะเวลาผ่านไป 1 ปี ถึงปลายปี 2550 การประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายการดำเนินโครงการไปในสำนักงานประปา 9 แห่งของ 9 สำนักงานประปาเขตทั่วประเทศ ก่อนจะได้ขยายผลไปให้ครบ 228 แห่งภายในปี 2554 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างภาพลักษณ์ กปภ. เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย และบริการถูกใจประชาชน
 


 

วารสารน้ำฉบับนี้จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสำนักงานประปาเลย สำนักงานประปาต้นแบบของสำนักงานประปาเขต 7 ซึ่งได้ผ่านการพัฒนาภาพลักษณ์เชิงกายภาพจนเกิดความเปลี่ยนแปลง สวยงาม และติดตาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรวมถึงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

สำนักงานประปาเลย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม แวดล้อมด้วยขุนเขา บึงน้ำ และหมู่มวลไม้ที่เขียวขจี ดังนั้น เพียงแค่การปรับปรุงรูปลักษณ์ทางกายภาพของอาคารสำนักงาน ป้ายชื่อสำนักงาน รวมถึงหอถังสูง ก็สามารถหยุดสายตาของผู้ที่สัญจรผ่านไปมาให้หันกลับมามองถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ได้
 

นายสติ  กาศลุน ผู้จัดการประปาเลย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานประปาเลยได้รับคัดเลือกให้เป็นสำนักงานประปาต้นแบบของสำนักงานประปาเขต 7 ซึ่งเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว สำนักงานประปาเลยก็ได้ดำเนินการตามรูปแบบของโครงการ โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกด้วยการทาสีอาคารสำนักงาน จัดทำป้ายชื่อสำนักงานประปาใหม่ การทาสีหอถังสูง รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านพื้นที่สำหรับการให้บริการลูกค้า สำนักงานประปาเลยก็ได้ปรับปรุงพื้นที่ต้อนรับลูกค้าใหม่ โดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อ ติดตั้งบัตรคิวและเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงานอีกด้วย ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงทางด้านกายภาพในระดับติดตาได้เสร็จสิ้นตามรูปแบบเกือบ 100 % แล้ว จะเหลือแต่เพียงการตกแต่งภายในอีกเล็กน้อยเท่านั้น
 

ส่วนในระดับตรึงใจ ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงภาพลักษณ์เชิงประสิทธิภาพที่ประชาชนสามารถรับรู้หรือรู้สึกได้ถึงความเอื้ออาทรแบบเติมน้ำใจใส่น้ำประปานั้น นายสติ เปิดเผยว่า สำนักงานประปาเลยได้มีการประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามรูปแบบที่โครงการกำหนด ซึ่งเบื้องต้นพนักงานก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นนักบริการที่ดี ซึ่งก็เคยได้คุยกับงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานประปาเขต 7 แล้วว่าจะจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการที่ดี ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จนอยู่ในระดับตรึงใจลูกค้าและประชาชนได้

 

และผู้จัดการประปาเลย ก็ได้ฝากข้อคิดไปถึงสำนักงานประปาต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นสำนักงานประปาทันสมัยในอนาคตว่า จะต้องปรับปรุงสำนักงานประปาในด้านต่างๆ ให้บรรลุในระดับติดตาให้ได้เสียก่อน โดยจุดสำคัญที่ควรเน้นเป็นพิเศษก็คือ ห้องรับรองลูกค้าที่มารอรับบริการ จะต้องตกแต่งให้สวยงามและทันสมัยใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับบริษัทเอกชน ควรมีน้ำดื่มไว้คอยบริการ และมีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ไว้บริการลูกค้า ลูกค้าจะได้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อมารับบริการ แต่ที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าและประชาชนรู้สึกถูกใจและตรึงใจในการให้บริการนั้น ก็คือ การให้บริการที่ออกมาจากหัวใจ การให้บริการที่อบอุ่นห่วงใยดุจญาติมิตร นั่นถึงจะเรียกว่า “สำนักงานประปาทันสมัย ถูกใจประชาชน” อย่างแท้จริง

 

 

เรื่องและภาพโดย...

นายขรรค์ชัย  ดอกไม้

งานประชาสัมพันธ์  สำนักงานประปาเขต 7