หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

สำหรับพนักงาน ความตัดกันของสี

Slide Banner

PWA Service

พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบแจ้งที่นี่

ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน

ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค

คู่มือบริการประชาชน

ดาวน์โหลด ภ.พ.20

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.7


สื่อวิดีทัศน์

PWA Payment

PWA Payment

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม

Social Media

Social media


Facebook

Youtube

Line
เลื่อนขึ้นข้างบน