หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

สำหรับพนักงาน ความตัดกันของสี

ประวัติการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โดยสังเขป

   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 140 หมู่4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการ
ผู้ใช้น้ำประปา ครอบคลุมในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และจังหวัดนครพนม

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

140 ม. 4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร: 042 323 005, 042 244 260-2
โทรสาร: 042 244 260
email: 55220@pwa.co.th
สายด่วน กปภ. 1662
ลูกค้าสัมพันธ์ : pr@pwa.co.th

เลื่อนขึ้นข้างบน