หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

สำหรับพนักงาน ความตัดกันของสี

ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7


นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เบอร์โทร : 042 323 005

นายสุรชาติ จันทรา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เบอร์โทร : 042 129 381

นายเสวตร์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
เบอร์โทร: 042 244 261


นายทรงพล พนาลิกุล
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
เบอร์โทร: 042 323 001


นายขจรศักดิ์ เหลืองอาทิตย์
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย
เบอร์โทร: 042 323 006


นางณฐมน วัฒนาสาลีวรรณ
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
เบอร์โทร: 042 323 004


นายโสฬส คมวีระวงศ์
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร: 042 323 007


นางปรียาภรณ์ พลเตชา
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
เบอร์โทร: 042 323 003


ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดนายกมล ศรีวงษ์
ผจก.กปภ.(พ)สาขาอุดรธานี
เบอร์โทร: 042 247 974


นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา
ผจก.กปภ.สาขากุมภวาปี
เบอร์โทร: 042 331 240


น.ส.นงเยาว์ คูสกุล
ผจก.กปภ.สาขาบ้านผือ
เบอร์โทร: 042 281 407


นายอริญชย์ จังตระกูล
ผจก.กปภ.สาขาบ้านดุง
เบอร์โทร: 042 271 557


นายพิชัย บัญฑิตย์
ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวลำภู
เบอร์โทร: 042 311 379


นายคมกริช ศรีปัญญา
ผจก.กปภ.สาขาเลย
เบอร์โทร: 042 811 611


นายดุสิต ดวงมาตย์พล
ผจก.กปภ.สาขาเชียงคาน
เบอร์โทร: 042 821 050


นายพิพัฒน์ พรหมนิวาส
ผจก.กปภ.สาขาด่านซ้าย
เบอร์โทร: 042 891 357


นายวัชน์ศิริ เอียสกุล
ผจก.กปภ.สาขาวังสะพุง
เบอร์โทร: 042 841 033


นายพงษ์อิศรา พลเตชา
ผจก.กปภ.สาขาหนองคาย
เบอร์โทร: 042 411 145


นายไพฑูรย์ สุธรรมมา
ผจก.กปภ.สาขาบึงกาฬ
เบอร์โทร: 042 491 186


นายไพรจิตร วงษ์พุฒ
ผจก.กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่
เบอร์โทร: 042 451 987


นายมนัส อินธิบาล
ผจก.กปภ.สาขาโพนพิสัย
เบอร์โทร: 042 471 029


นายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข
ผจก.กปภ.สาขาสกลนคร
เบอร์โทร: 042 711 413


นายธนา ฉายาวิสาร
ผจก.กปภ.สาขาสว่างแดนดิน
เบอร์โทร: 042 721 003


นายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์
ผจก.กปภ.สาขาพังโคน
เบอร์โทร: 042 771 350


นายสุคนธ์ ศรีนา
ผจก.กปภ.สาขานครพนม
เบอร์โทร: 042 511 409


นางยุพาพิชญ์ กล้าหาญ
ผจก.กปภ.สาขาธาตุพนม
เบอร์โทร: 042 541 154


นายปวเรศ ดำรงภคภากร
ผจก.กปภ.สาขาบ้านแพง
เบอร์โทร: 042 591 242


นายอนุชา ดวงศรี
ผจก.กปภ.สาขาศรีสงคราม
เบอร์โทร: 042 599 240

เลื่อนขึ้นข้างบน